تحلیل شمایل‌شناسانه سیر استحاله نگاره اسکندر و درخت سخنگو از دوره ایلخانی تا دوره صفوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته هنر اسلامی (گرایش مطالعات تاریخی)، گروهمطالعات عالی هنر، دانشکده هنر دانشگاه سوره، تهران، ایران.

2 مدیر گروه صنایع دستی. دانشکده هنر. دانشگاه سوره. تهران. ایران.

چکیده

استمرا‌ر حیات داستان «اسکندر و درخت سخنگو» در آثار هنری، که یکی به عنوان پادشاهی غیر ایرانی ولی محبوب و دیگری درخت پرآوازۀ پیشگو است، این روایت را پر اهمیت می‌نماید. از این رو بسزا است تحلیل بیشتری در سیر استحاله این روایت به عمل آید که ‌متناسب با هدف پژوهش، سه نگاره از سه دورۀ مختلف ‌همچون دوره ‌ایلخانی‌، تیموری و صفوی انتخاب شده است. این پژوهش به لحاظ ماهیت، توصیفی ـ تاریخی و از لحاظ هدف، بنیادی و رویکردی کیفی داشته و اطلاعات ضروری تحقیق با استفاده از روش‌های‌ اسنا‌دی و منابع کتابخانۀ گردآوری شده است. با تجسس سیر استحاله در سه نگارۀ انتخابی که متأثر از جریانات اجتماعی‌، سیاسی و فرهنگی سه دورۀ زمانی مغول‌، ترکی ـ مغولی و ایرانی است، به سیر تحولات ‌و رمز‌گشایی نقش‌مایه اسکندر و درخت سخنگو بر اساس روش اروین پانوفسکی پرداخته شده است.‌ از مهم‌ترین یافته‌های حاصله می‌توان این‌گونه بیان داشت که اسکندر مقدونی در این سیر تاریخی از یک شخصیت منفی و شوم به یک فرد افسانۀ و مقدس با ظاهری متفاوت تغییر شکل پیدا کرده است. دلیل این استحاله منطبق با اهداف حاکمان سه دوره نظیر تثبیت قدرت‌، مشروطیت حکومت و رسیدن به ملّیتی ایرانی است. همچنین سیر استحاله درخت سخنگو در سه نگاره مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت در نگارۀ سوم منجر به نقش واق شده است. این نقش که با زیبایی و قدرت در مقابل اسکندر جلوه می‌نماید و سعی در انتقال پیامی است که در لایه‌های زیرین معنایی نگاره‌ها قرار گرفته است. این تضاد معنایی نشان از پایدار نبودن قدرت این حاکمان است که به زیبایی در نگاره‌ها جانمایی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iconological analysis of the transformation of Alexander's painting and the talking tree from the patriarchal period to the Safavid period

نویسندگان [English]

  • parinaz qashqaie 1
  • Mahdi Mohammad 2
1 MA in Islamic Art (Historical Studies), Faculty of Arts, Soore University, Tehran, Iran.
2 Director of Handicrafts Department, Faculty of Arts, Soore University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The legend of Alexander and the talking tree “Waqwaq” is one of the historical and legendary narratives that foretell the death of Alexander. 
The continuation of the story of “Alexander and the talking tree” in works of art, one of which is a non-Iranian but prominent king, and the other, a famous prophetic tree, makes this narrative very important. Therefore, it is necessary to do more analysis of the transformation process of this narrative. According to the purpose of the research, three paintings of Alexander in front of the talking tree (Waqwaq tree) from three different periods (Ilkhanid, Timurid, and Safavid) were selected.
In terms of nature, this research is descriptive-historical, and in terms of purpose, it has a fundamental and qualitative approach. Necessary research information was collected using documentary methods and library resources. By investigating the metamorphosis in three selected paintings taken from the social, political, and cultural currents of that time, the development course and the decoding of the motif of “Waq and Iskandar” were discussed. The works were analyzed and explained in three stages based on the theoretical foundations of Erwin Panofsky. The research investigated the transformation process in three selected paintings influenced by the social, political, and cultural currents of the Mongol, Turkish-Mongolian, and Iranian periods. Among the most significant findings, was that Alexander the Great turned from a historical figure into a positive, sacred and legendary figure in the Islamic period. The rulers of different eras, including the Ilkhanid, Timurid, and Safavid periods, took advantage of this positive effect of Alexander and used it in the path of political goals and consolidation of power with the trick of positioning and iconography of their rulers in the role of Alexander. In other words, the transformation of the image of Alexander in the three images is in the direction of one goal, which is to establish the power and legitimacy of the rulers who do not have an Iranian identity. During the Safavid era, due to being Iranian, there was a need to show prominent and just sovereigns as mythical Iranian rulers in the form of images. Ilkhanid and Timurid rulers approach to this differently. They chose Islam as their religious discourse and supported its structures to confirm the legitimacy of their rule. We can see the evolution of the archetype of the tree of life into a sacred tree, its transformation into a talking tree in ancient Iran, and its transfer to the Islamic periods. Finally, this transformation led to the creation of the image of Waq, which appears in front of Alexander in the third picture. The depiction of the talking tree attempts to convey a message that has a place in the underlying semantic layers. This semantic conflict shows the instability of the rulers’ power, beautifully inaugurated in the paintings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talking tree
  • Alexander
  • Iranian Miniature
  • Motif Vaq
  • Shahnameh