اهداف و چشم انداز

هدفِ غایی و آرمانی این نشریه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری جوامعِ علمی و آموزشی از به­ روزترین دستاوردهای پژوهشی و در نهایت کاربردی کردن یافته­ های روشمند و دانشگاهی برای ایجاد ارتباطی سازنده با جامعه و صنعت است. این مهّم محقق نخواهد شد مگر رویکرد مراکز علمی- پژوهشی و آموزشی، ترسیمِ نقشۀ راهی برای دستیابی به آیندۀ مطلوب در حوزه ­های تخصصی آن­ها باشد. به این منظور نشریۀ رهپویۀ هنرهای صناعی ضمن الگوبرداری و استفاده از تجربیاتِ ارزشمندِ نشریات معتبر و علمی مشابه در دیگر دانشگاه ­های کشور، چشم ­اندازهای زیر را برای نزدیک شدن به اهداف عالی خود به این ترتیب اعلام و معرفی می­ کند و از تمامی پژوهشگران، اندیشمندان، علاقمندان و دانش ­آموختگان دعوت می­ نماید تا با ارائه متون علمی و آخرین دستاورد پژوهش­های بنیادی و یافته­ های کاربردی خود به نشریه، در این مسیر همراه ما باشند.

  • شناسایی، مستندنگاری و معرفی پیشینۀ علمی و سوابق فرهنگی و هنری در حوزۀ هنرهای ایرانی- اسلامی و هنرهای صناعی؛
  • تحلیل محتوایی و نقدِ علمی و حکمیِ هنرهای بومی، هنرهای سنتی، هنرهای کاربردی و بومی ایران در ادوار گذشته و دورانِ معاصر؛
  • سناریونویسی و آینده ­پژوهی به منظور ترسیم نقشۀ راهی در حفظ، احیاء، ارتقاء و توسعۀ هنرهای ایرانی- اسلامی در سطح منطقه و جهان اسلام؛
  • پیش­ بینی و استفاده از قابلیت ­های آموزشی و پژوهشی کشور در ایجاد ارتباط هرچه بیشتر میان رشته­های صنایع­دستی (هنرهای صناعی) با سطوح مختلف جامعه و صنایعِ تولیدی کشور؛
  • توجه به جایگاه کارآفرینی و اشتغال­ زایی، ایجاد امید و تلاش برای تربیتِ نیروهای ماهر و نیمه ­ماهر نسلِ جوان و آینده ­سازان ایران؛
  • ارائۀ پیشنهادهای سازنده و واقع­ گرایانه در رفع نیازهای جامعۀ هنری، صنایع­ِ تولیدی و برنامه­ ریزانِ کلان فرهنگی، هنری و آموزشی کشور؛
  • تبادل اندیشه و ایجادِ بستری برای گفتگوهای علمی و نقدِ عملکردِ نظام ­های مرتبط با هنرهای صناعی، هنرهای اسلامی و هنرهای کاربردی در سطوح مختلف آموزشی؛
  • اهمیت دادن به لزوم پژوهش و برخوردهای علمی و روشمند در مسائل جاری و مصائبِ پیشِ ­روی جامعۀ صنایع ­دستی و هنرمندان هنرهای سنتی و کاربردی در مواجهه با شرایط دوران معاصرِ ایران و جهان.