اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 76
تعداد پذیرش 32
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 17
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2

مقالات منتشر شده (از سال 1403)
تعداد دوره‌ها 0
تعداد شماره‌ها 0
تعداد مقالات 0
تعداد مشاهده مقاله
تعداد دریافت فایل اصل مقاله
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 63 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 257 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 82 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 98 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 23 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 212 روز
درصد پذیرش 42 %