درباره نشریه

فصلنامه رهپویه هنرهای صناعی در راستای اهداف عالیه تبیین شده در اسناد راهبردی دانشگاه سوره که همان  اعتلای فرهنگ و هنر اسلامی-ایرانی بر مبنای اصول مندرج در آن می باشد و به منظور گسترش و اعتلای سطح دانش و پژوهش با هدف نشر نظریه ها، نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی و هنری از طریق چاپ مقالات علمی- تخصصی، راه اندازی گردید.