درباره نشریه

این نشریه در راستای تبیین اهداف آرمانی دانشگاه سوره به عنوان یک دانشگاهِ ماموریت محور و به منظور بهره­ گیری از آخرین دستاوردهای علمی- پژوهشی و فرهنگیِ متخصصین و اندیشمندان حوزۀ هنرهای ایرانی- اسلامی و همچنین استفاده از رویکردهای معاصر و جریان ­ساز در معرفی، تحلیل و نقد هنرهای بومی، سنتی، کاربردی و صنایع ­دستی (هنرهای صناعی) در بستر هنرهای اسلامیِ ایران، منطقه و جهان، اقدام به دریافت متون پژوهشی و مقالات تخصصی خواهد کرد.