تأثیر فرهنگی- اجتماعی کاشی‌نگاره‌های دروازه‌ها و سردَرهای عصر قاجار تهران

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه و کارشناس‌ارشد رشته صنایع‌‌دستی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه هنر دانشگاه سوره، تهران، ایران

چکیده

عصر قاجار یکی از متحول­ترین ادوار تاریخ ایران در وجوه مختلف هنری، سیاسی، اقتصادی و نظام اجتماعی محسوب می ­شود. در این دوره تهران به­ دلیل روند رشد شهرنشینی، با دگرگونی­ های اساسی و بنیادین در زمینه ­ی معماری و تزئینات وابسته به ­آن خصوصاً کاشی­کاری مواجه گردید. به ­طوری­که، کاشی­کاری در بناهای عمومی همانند دروازه ­ها و سردَرهای شهری، در سطح وسیعی به­ کار گرفته شد. با تأثیر ادبیات و گرایش به مضامین باستانی در سلیقه­ ی حاکم بر این دوره، هنرمندان نیز مضامین مختلفی از ادبیات کهن را دست­مایه­ ی هنر خود قرار دادند؛ که علاوه بر نقش کارکردی و تزئینی می­ توانست، القاکننده ­ی پیام ­های فرهنگی و سیاسی نیز باشد. با مشاهده کاشی ­نگاره ­های این دوره، می­توان دریافت که اغلب آن­ها جنبه­ ی روایی داشته و بیان­گر یک موضوع مشخص می ­باشند. در این پژوهش بنیادی، تلاش شده­، تا با شناخت نقوش روایی- ادبی کار شده بر روی دروازه ­ها، به تأثیر آن در ارتقاء آگاهی و بینش فرهنگی و ادبی، مخاطب اشاره شود. پژوهش حاضر، به لحاظ ماهیت پژوهشی توصیفی- تحلیلی است و شیوه ­ی گردآوری اطلاعات اسنادی و با تکیه بر مشاهدات حاصل از کاشی­ های تصویری در شهر تهران تدوین شده ­است. با تحلیل یافته­ های پژوهش، به ­نظر می­ رسد، کاربرد این نقوش در سطوح مختلف شهری و در معرض دید قرارگرفتن آن­ها برای عموم مردم می­تواند در انتقال مفاهیم فرهنگی، تاریخی، عقاید و باورهای ایران زمین مؤثر واقع شود. مشاهده این تصاویر در ارتقاء سطح شناخت و آگاهی افراد جامعه بی ­تأثیر نبوده­؛ و امروزه نیز می­توان از این هنر دیرین به­­ عنوان ابزاری بصری، برای بیان موضوعات اجتماعی و نیز ترویج تاریخ و فرهنگ این سرزمین استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • F. zolfaghari 1
  • M. Hoshyar 2
1
2
چکیده [English]

The Qajar era is considered the one of the most revolutionary histarical periods of Iran in different aspects of artistic, political, economic and social system. Tehran in this period, due to urban growth, it was faced with fundamental changes in the field of architecture and decoration related to it. So that, especially tile in public buildings like the gate and enclosures of the city, it has been applied in a large measure. Whit the influence of literature and the tendency to the oncient themes in the taste of this period, the artists also have different and various themes from the ancient literature that use them in their art; Which, in addition to its functional and decorative role, can also inspire cultural and political messages. By observe at the tiles of this period, we can see that they have a narrative aspect and express a specific subject. In this fundamental research we tried to get to know the narriative -literary works on the gateways, pointed out to their impocts for raising the level of the oudience cultural knowledge and literary awareness. The present study is descriptive - analytic research ’and collecting information and document is based on recutts of view tile`s images in Tehran. By analyzing the findings of the research, it seems that the application of these designs at various levels of the city and exposed to the public view can affect the transfer of cultural, historical beliefs and beliefs. Viewing these images has been effective in raising the level of khowledge and awareness of the community, and nowadays this ancient art can be used as a visual tool for expression of social issves and expanding the history and culture of this country. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gates and Facades
  • Tiles
  • Narriative
  • litrature
  • Qajar era
  • Tehran city