نقش طراحی در ساخت هویت بصری برند طلا و جواهر نیمانی بر اساس دیدگاه یان ون تورن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تصویرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

2 استادیار گروه گرافیک و تصویر سازی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره،تهران، ایران.

چکیده

 هویت­ بصری نمایش قابل مشاهده یک برند است، از لوگو و رنگ­ ها گرفته تا وبسایت و طراحی فروشگاه ­ها و شامل همه چیزهایی است که فرد می ­تواند در ارتباط با یک برند ببیند. اگر هویت برند، شخصیت کسب و کار را می ­سازد، هویت­ بصری بیانگر آن شخصیت است. هویت برند به مشتریان احساساتی را می­ دهد که آن ­ها با شرکت مرتبط هستند. این هویت شامل ارزش ­ها، لحن و صدا، راهنمای سبک، شخصیت برند، دارایی ­های بصری و موارد دیگر است. هویت ­بصری بخشی ازهویت برند است. این موضوع، نیاز به رویکردی مجزا از هویت برند دارد، اما باید برند را تکمیل کند. به­ همین ­دلیل است که طراحان و خلاقان معمولاً مسئول هویت­ بصری هستند، درحالی­ که بازاریابان و تیم­ های برندسازی مسئول هویت برند هستند. برند نیمانی یکی از برندهایی است که محصولاتی مانند کیف، کمربند، لباس و طلا و جواهر را تولید می­ کند و از برندهای محبوب به شمار می رود. هدف اصلی در این پژوهش، بررسی نقش طراحی در ساخت هویت­ بصری این برند بر اساس دیدگاه یان ون تورن است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه­ ای است. سوال اصلی پژوهش عبارت است از این که عوامل مؤثر در طراحی هویت­ بصری برند طلا و جواهر نیمانی بر اساس دیدگاه یان ون تورن کدام ­اند؟ طبق نتایج پژوهش از مهمترین این عوامل می ­توان به اهمیت شرایط تولید در بافت اجتماعی نیویورک، اهمیت دولت و رسانه و هویت ایرانی و طراحی با حرف «ه » و نشان آن در ارتقاء فرهنگ و استفاده از الفبای فارسی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Design in Nimany Jewellery Brand's Visual Identity According to Jan Van Toorn.

نویسندگان [English]

  • shadi sadat jebelli 1
  • Zahra Asali 2
1 M.A in Graphic Design, Graphic design Department, faculty of Art, Soore university, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Graphic design Department, faculty of Art, Soore University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Visual identity is the visible representation of a brand, from the logo and colors to the website and physical store design. It includes everything a person can see in connection with a brand. Visual identity design plays an essential role in business branding. If the brand identity creates the business›s personality, the visual identity expresses that personality. A brand identity gives customers the feeling that they associate with the company, and this identity is made up of everything that makes up the brand as a whole. This identity includes values, tone and voice, style guide, brand personality, unique value proposition, visual assets, and more. Visual identity is part of brand identity. It focuses on how a brand is visually represented. This identity requires a separate approach from the brand identity, but it should complement the brand. That is why designers and creatives are usually responsible for visual identity, while marketers and branding teams are responsible for brand identity. Visual identity design plays an essential role in business branding. They should drive the product or business toward success. Big brands that present their products internationally in different countries are looking for ways to unify their identity in different countries. Since the brand of a product is one of the most important factors in price fluctuations against competing products, and repurchases from a brand are formed due to trust in that brand, the design is decissive in its formation. The main goal of this research is to investigate the role of design in building the brand visual identity based on Jan van Toorn’s point of view. The research method is descriptive-analytical and derived from library information and authentic scientific articles. The main research question is, what are the effective factors in designing the visual identity of the Iranian jewellery brand based on Jan van Toorn’s point of view? An obtained research results studying the Nimany brand review, is that the role of design from Van Toorn’s point of view in the Nimany brand is the importance of production conditions in the social context of New York, the importance of govand its ”ه“ ernment and media, Iranian identity, and design with the specific letter emblem for the promotion of Iranian culture and the use of the Persian alphabet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual identity
  • Jan van Toorn
  • Gold and Jewelry design
  • Nimany brand