ابوالحسن مستوفی از ورای متن و تصویر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ هنر، فرهنگستان هنر، تهران، ایران.

چکیده

گرچه ابوالحسن مستوفی غفاری به عنوان اولین نقاش از سلسله نقاشان خاندان غفاری از اهمیت برخوردار است اما آنچه او را حتی از دیگر هنرمندان عرصه تصویرگری ایران متمایز و برجسته می­نماید، حیات دوگانه وی از یک سو به عنوان تاریخ ­نگار و دبیر دربار و از سوی دیگر هنرمندی نقاش است. این مهم رویکرد نوینی را در ارتباط با تبیین شخصیت، افکار و هنر او می­ گشاید.
از این رو در نظر است در گستره روش ­های نوین مطالعات کیفی  تاریخی و با به ­کارگیری رویکرد آیکونوگرافی از طریق مطالعه تطبیقی متن ارزشمند تاریخی برجای­ مانده از او (گلشن مراد) و دیگر متون مستند تاریخی به مطالعه آیکونوگرافیک آثار وی پرداخته و ضمن تبیین زوایای هنر و افکار وی، ضمن تحلیل آثار برجای­مانده آراء و نظرات و تحلیل­ های موجود در رابطه با آثار او را محک و بازنگری کند.
از این راه نشان داده شده که تا چه اندازه تعمیم دریافت­های بی­ واسطه حسی مبتنی بر تجربه تمایزنیافته شخصی در انحراف معنای مستتر در آثار هنری می­ تواند گمراه ­کننده و نادرست باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abul Hasan Mostofi from Beyond Text and Image

نویسنده [English]

  • nahid abdi
General Director of Research, Assistant professor and faculty member of advanced research institute of arts, Iranian academy of art, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Although Abul Hasan Mostofi Qafari as the first painter in the succession of Qafari family painters is of significance importance, what makes him stand out even from other Iranian artists in the field of illustration is his dual life as both a historian and court secretary and an expert painter. This issue opens a new approach in relation to the explanation of his personality, thoughts and art. Therefore, it is intended to conduct an iconological study on his works in the range of modern qualitative-historical studies and by adopting an iconographic approach through the comparative study of the valuable historical text left by him (Golshan Murad) and other documentary texts. It is also intended to review and revise the existing comments and analyses related to his works while explaining the angles of his art and thoughts and analyzing the works left. In this way, it is specified that to what extent can the generalization of direct sensory perceptions based on personal undifferentiated experience be misleading and incorrect in the deviation of the hidden meaning in works of art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abul Hasan Mostofi Qafari
  • Iconography
  • Critical
  • Qualitative-Comparative
  • Iranian Painting