بررسی نقش معلمانه جمشید در آموزش به صنعتگران در دو نگاره موجود در کتابخانه چستربیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه صنایع دستی، دانشکده هنر دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

جمشید از نام آورترین شخصیت‌های تاریخی برای ایرانیان بوده و دو وجه آسمانی و زمینی به جای مقام پیامبری او در ادبیات کهن مورد توجه بقرار گرفته است.، او که معلمی را برگزید تا در پرتو فره الهی، برای انسان رفاه و سعادت به ارمغان آورد، با بیتوجهی به محور مینوی، هرچند نیک نام باقی ماند، اما  فره خود را از دست داد.
صحنه های مختلفی از زندگی جمشید در نگارگری ایران بازتاب داشته‌ که تعدادی از آنها در ادوار مختلف، مربوط به ویژگی معلمی او و آموختن فنون به صنعتگران است. از میان تصاویر نقش شده با این موضوع، دو نمونه موجود در کتابخانه موزه چستربیتی هر دو در دوره ایلخانی و با فاصله زمانی کمی از هم ترسیم شده‌اند. بررسی آن‌ها می‌تواند این پرسش اصلی را پاسخگو باشد که دو گانگی های شخصیتی روح انسانی مختار چون جمشید چگونه می‌تواند با زبان هنر جلوه تجسمی یابد و به غیر از موضوع واحد، مهمترین ویژگی‌های مشترک این دو اثر که موجب شباهت آنها گردیده در چیست؟ داده های پژوهش تحلیلی و تطبیقی حاضر،  به صورت کتابخانه ای فراهم آمده و بررسی آنها نشان می‌دهد که نگاره های مورد نظر به گونه ای شمایل نگارانه این روایت را مصور کرده‌اند تلاش مصوران هوشمندانه به گونه ای بوده که در عرصه تصویر بازتاب حقیقت باشد. و این الگو برداری از اجزای تصویر شده در زندگی واقعی است که موجب شباهت نسبی در آن دو اثر بوده است. در کنار آن عملکرد هنرمندان با بهره بردن از ویژگیهای مبانی تجسمی و ترکیب بندی بصورت ساختاری برای نشان دادن دوگانگی های وجود در راستای همین هدف بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of Jamshid's teacher in educating craftsmen in two Miniature Paintings in the Chester Beatty Library

نویسنده [English]

  • Zahra Mousavi Khamene
Assistant Professor, Department of Handicrafts,, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 As a renowned historical figure for Iranians, Jamshid is noted for his celestial and terrestrial aspects in the Persian classic literature. Choosing to be an instructor to provide humans with welfare and prosperity, he lost the “divine glory” or khvarenah (divine mystical force or power projected upon and aiding the appointed) as a result of ignoring his celestial aspect, yet remained well-known in the end.
There have remained various scenes concerning the life of Jamshid in Persian miniature painting some of which deal with his teaching the required techniques to craftsmen. Painted shortly after each other during the Ilkhanid period, two of these works are now preserved at the Chester Beatty Library, Ireland. A study of these works would demonstrate how the challenges of dissociative identity disorder of a free, authorized character like Jamshid have been reflected in the field of visual arts. Furthermore, we may ask about the commonest features in these works as well. The present research has been carried out in comparative-analytical methodology through library studies. The results reveal that the two miniature paintings enjoy the same subject and were illustrated in an iconographic style. The illustrators have intelligently attempted at reflecting reality in the works, thus a representation of real life’s objects has brought about a relative similarity in them. Incidentally, applying the visual arts’ principles as well as an organized composition by illustrators to convey the dissociative identity disorder has been in relation to the desired purpose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jamshid
  • Instruction
  • Iconography
  • Persian Miniature
  • Chester Beatty Library