معرفی روش پژوهشی مبتنی برکنش هنری دردوره تحصیلات تکمیلی با تأکید بر هنرهای صناعی

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا. تهران، ایران.

چکیده

یکی از معضلات پژوهش در مقطع تحصیلات تکمیلی رشته ­های هنر، روش­های پژوهشی رایجی است که بدون در نظر گرفتن ماهیت هنر از حوزه­ های علوم ­انسانی بدان سرایت کرده، که در عمل به توسعه مرزهای هنر به­ عنوان رسانه ­ای مستقل و قدرتمند که هدف آن گسترش تجربه حسی و ادارکی مخاطب است، کمکی نمی­کند. پیدایش روش پژوهشی مبتنی بر کنش هنری (کنش­محور) در چند دهه اخیر در دانشگاه­ های دنیا، نتیجه ناکارآمدی روش­های متداول ناهمگون با هنر بوده که در پی تلاش هنرمندان پژوهشگر در مقطع تحصیلات تکمیلی به­ ویژه دکترا ابداع شده است. در این روش پژوهشی، هنرمند پژوهشگر از آزادی عمل برخوردار است و با کاربست روش­­های متناسب با پروژه تحقیقاتی خود اقدام به خلق اثر هنری خود می­کند. خلق اثر هنری از پشتوانه تحقیقاتی برخوردار بوده و مدام از طریق خود پژوهشگر و مخاطبین مورد ارزیابی و اصلاح قرار می­گیرد. اثر هنری حاصل از این نوع پژوهش ضمن بدیع بودن، از چارچوب نظری برخوردار بوده و مستندات تمام مراحل ثبت می­گردد، لذا قابل ادراک و انتقال به مخاطب است. پژوهش مبتنی بر کنش هنری به­ شکل منحصربه ­فردی جایگزین روش­های متداول قبلی شده، تا با طرح این پرسش از خودمان که، جایگاه و ارزش هنر و طراحی در اجتماع چیست؟ ما را ترغیب به گفت­ وگوی اجتماعی خردمندانه با تفکر و بیانی روشن و انتقادی از طریق یک پاردایم مفصل ­بندی شده نماید و فرهنگ جدیدی را برای درک و پشتیبانی جامعه ایجاد کند. این مقاله تلاش دارد تا با تحلیل عملکرد هنرمند پژوهشگر در رساله دکترای رشته هنرهای صناعی، ضمن معرفی این روش پژوهشی، دریچه ­ای نو به ­روی اساتید و دانشجویان دوره­ ی تحصیلات تکمیلی باز کرده و در راستای بازگرداندن هدف اصلی پژوهش هنر که همانا گسترش دادن مرزهای هنر است، گامی مؤثر بردارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • M. Mohammad zade
چکیده [English]

One of the problems of research methodology in postgraduate degree of art fields is the common research methodology which have spread from the humanities without considering the nature of art so it does not help to develop the frontiers of art as an independent and powerful medium which its aim is to expanding the sense and perceptual experience of audience. Origin of practice-based research methodology in recent decades in world's universities have been the result of the inefficiency of conventional methods that are inconsistent with art, which has been invented following the efforts of research artists in postgraduate studies, especially PHD. In this research method, the researcher artist has the freedom of action and creates artwork by using methods appropriate to her/his research project. The creation of an artwork has research support and is constantly evaluated and modified by the researcher and the audiences. The artwork resulting from this type of research, while being original, has a theoretical framework and documents of all stages are recorded, so it can be understood and transmitted to the audiences. Practice- based research methodology was based on creating artwork which has uniquely replaced the previous conventional methods by asking the question, what is the place and value of art and design in society? Encourage us to engage in wise social dialogue with clear and critical thinking and expression through a detailed paradigm and create a new culture for understanding and supporting society. This article tries to analyze the methodology of research of PHD dissertation in the field of Handicrafts, while introducing this research method, opens a new window for professors and students in order to restore the main goal of art research, which is to expand the boundaries of art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Research of art
  • Handi crafts art
  • Practice-based research