محتوا و قالب در آثار منتخب بانوان نگارگر انقلاب اسلامی

نویسنده

استادیار، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده‌‌ی هنرهای تجسمی، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

نگارگری، به­ عنوان یک هنر اصیل ایرانی، شکل­ دهنده ی روایت­ هایی تصویری از موضوعات ادبی، علمی و مذهبی بوده است. اتفاقات اجتماعی نیز از محدوده­ ی نگاه این هنر دور نبوده و تأثیرات آن را می­توان در این آثار مشاهده نمود. بانوانِ نگارگر ایران در تمام دوره­ های تاریخی، در این امر سهم بسزایی داشته ­اند. علی­رغم اهمیت این موضوع، پژوهش ­های مختصری تاکنون در این حوزه صورت گرفته، که مبین ضرورت، در انجام پژوهش­های متعدد و گسترده­­ به­ جهت بررسی و تحلیل آثار و جایگاه این هنرمندان و تحولات اجتماعی است. لذا این تحقیق نگاهی به رویکردها و آثار منتخبی از بانوان نگارگر، در دوران انقلاب اسلامی و گفتمان هنر انقلاب، به­ عنوان یک تحول گسترده و همه­ جانبه داشته و این سؤال­ ها را طرح کرده است: آثار هنرمندان نگارگر زن، در دوره­ ی انقلاب اسلامی، چه ویژگی­هایی دارد؟ و تفاوت­ آن با دوره­ های پیشین چیست؟ به­ جهت بررسی دقیق­تر جایگاه نگارگران زن، در این دوره، پیشینه ­ای از حضور زنان در این عرصه ارائه شده است. ماهیت بررسی این موضوع، کیفی خواهد بود. ارائه­ ی آمار، از تعداد هنرمندان زن در دوره­ های مختلف و مقایسه­ ی آن، بخشی از یافته ­های مورد نیاز در نتیجه­ گیری را در اختیار تحقیق می­گذارد، که مبتنی بر تحلیل­ها و یافته­ های تحقیق، علاوه بر گسترش موضوعات تاریخی اسلام، مسائل اجتماعی، سیاسی و وقایع انقلاب، مانند دفاع مقدس، شهادت و غیره، به موضوعات بانوان نگارگر اضافه شده است. به­ دلیل توجه بانوان نگارگر به موضوعات جدید و ضرورت ارائه بهتر و اثرگذارتر، تفاوت­هایی در شیوه­ های اجرایی ایشان نیز شکل گرفته است. در این تحقیق از شیوه ­ی کتابخانه ­ای برای شناسایی مفاهیم استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده­ ها نیز با رویکرد توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • mina sadri
Assistant Professor, painting & sculpture department, visual art faculty, college of fine art, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Persian painting, as an original Iranian art, has shaped the visual narratives of literary, scientific and religious subjects. Social events have also fallen within the scope of this art and affected by it, as can be seen in the works. Iranian female Persian painters have played a significant role in this regard throughout history. Despite the importance of this subject, there has been little research on it, which indicates the need to perform numerous and extensive studies to analyze the works and status of these artists as well as the social developments in this regard. Therefore, this study has explored the status and selected works of female artists during the Islamic Revolution as an extensive and all-embracing development. It has focused on female Persian painters during the Islamic Revolution and raised the following questions: “What are the characteristics of the Iranian female Persian painters works during the Islamic Revolution? And “How do these works differ from the previous periods? To delve into the status of female Persian painters in this period, we presented a background of females’ presence in this area. This study is both qualitative by nature. Providing statistics on and comparing the number of female artists in different periods provides some of the findings needed for the conclusion. The analyses and findings of the study reveal that the Iranian female Persian painters have included in their works not only the historical issues of Islam, but also the socio-political issues as well as events of the Revolution such as war and martyrdom. Their focus on new topics and the need for better and more effective presentations have given rise to differences in their work methods. A desk-based research method was adopted in this study to identify the sources, and content description and analysis was utilized for data analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Islamic Revolution Persian painting
  • Islamic Revolution’s Art Discourse
  • Female Persian painters