کلیدواژه‌ها = شهر همدان
واکاوی خانه های سنتی شهر همدان با روش نشانه شناسی لایه ای

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 51-66

10.22034/rac.2023.560461.1027

محمدرضا افشاری بصیر؛ منوچهر فروتن؛ محمد مهدی سروش