اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد حسین ساعی

ارتباطات و رسانه ریاست دانشگاه سوره

www.soore.ac.ir
saeisoore.ac.ir
02166378947

سردبیر

مهران هوشیار

پژوهش هنر دانشیار، دانشکده هنر دانشگاه سوره تهران

www.soore.ac.ir
houshiarsoore.ac.ir
021-66374477

اعضای هیات تحریریه

کامران افشار مهاجر

پژوهش هنر استاد، عضو هیأت علمی گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

www.soore.ac.ir
afsharsoore.ac.ir
02166759381

محمدحسین ناصر بخت

پژهش هنر- هنرهای نمایشی نمایش، نمایش های آئیینی و سنتی ایرانی و آسیایی گروه ادبیات نمایشی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران

m.naserbakhtsoore.ac.ir

مهران هوشیار

پژوهش هنر دانشیار، دانشکده هنر دانشگاه سوره تهران

houshiarsoore.ac.ir
021-66374477

مهدی مکی نژاد

پژوهش هنر دانشیار فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

makinejadmgmail.com

فتانه محمودی

دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه مازندران، استان مازندران، بابلسر/، ایران.

f.mahmoudiumz.ac.ir

آناهیتا مقبلی

دانشیار ، گروه علمی هنر، دانشگاه پیام نور

a_moghbelipnu.ac.ir
09121233716
0000-0002-7200-5316

مهرنوش شفیعی سرارودی

دانشیار دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان

www.aui.ac.ir
m.shafieeaui.ac.ir

محمدرضا غیاثیان

هنر اسلامی دانشیار گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان

mrgh73yahoo.com
+98-31-55913120

محمد افروغ

مطالعات هنرهای بومی (فرش و صنایع دستی) و تجسمی گروه آموزشی فرش، دانشکده هنر، دانشگاه اراک

m-afrougharaku.ac.ir
09332620470
0000-0002-4866-8232

اعضای مشورتی هیات تحریریه

یعقوب آژند

تاریخ و فرهنگ ایران, استاد گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سوره

www.soore.ac.ir
yazhandut.ac.ir
02166378947

علیرضا طاهری

پژوهش هنر استاد، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir
artaheriarts.usb.ac.ir
054 -33447433

مهین سهرابی نصیرآبادی

پژوهش هنر دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء تهران

www.alzahra.ac.ir
ma.sohrabialzahra.ac.ir

محمد مهدی اخویان

استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ

aa.usc.ac.ir
akhavianusc.ac.ir
02144238171

مدیر داخلی

مهدی محمدی

تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی استادیار گروه هنر اسلامی و صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره

m.mohammadisoore.ac.ir
02166374477

کارشناس نشریه

مهدیه هاشمی

هنر اسلامی گروه صنایع دستی و هنر اسلامی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران

mahdiyehhashemigmail.com
09364810821
0000-0003-1957-8163